Blog: A27 Merwedebrug lamgelegde vervoersader.

Op 11 oktober werd door Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de A27 Merwedebrug bij Gorinchem niet langer gebruikt mag worden door alle voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen. Deze brug is onderdeel van de Noord-Zuid verbinding A27. Dit is één van de vier belangrijkste verbindingen om het rivierengebied te doorkruisen.

Het gebouw van Rijkswaterstaat in Rotterdam

Het gebouw van Rijkswaterstaat in Rotterdam

Voor vrachtvervoerders betekent dit dat ze een alternatieve route via de A16 (Moerdijkbruggen) of de A2 (Martinus Nijhoffbrug) moeten volgen. Dit is een omleiding van maximaal 40km. Deze afstand is maximaal voor het lokale vervoer tussen Gorinchem en bestemmingen net ten zuiden van de brug en vice versa. Voor routes die langer zijn is de omleidingsimpact minder. Gemiddeld is het 25km omrijden. Het is echt te gevaarlijk om nog langer over de brug te rijden voor voertuigen van meer dan 3500kg zo blijkt uit een inspectie van Rijkswaterstaat[1]. De overheid heeft dan ook de grootste moeite om dit onder controle te krijgen. Alleen borden en boetes zijn niet genoeg. De borden zijn niet dwingend genoeg of worden onbewust over het hoofd gezien. De boetes worden pas na overtreding uitgedeeld en dan kan het kwaad (brug totaal onbruikbaar/ingestort) al geschied zijn. De overheid heeft verkeersregelaars ingezet om de voertuigen de juiste weg op te helpen. Al het vrachtvervoer (en bussen) worden van de route naar de brug toe afgeleid en naar een juiste omleiding gestuurd. Dit gebeurt in beide rijrichtingen. Het resultaat hiervan is dat er bijna de hele dag van aanvang ochtend spits tot na de avondspits files staan bij de brug. Het zit er dus niet in voor automobilisten met personenauto om te profiteren van het verminderde verkeersaanbod (minder vrachtvervoer).

 

 

 

Chaos

a27 merwedebrug

Gaan we dit bord ook vinden bij de A27 Merwedebrug?

Deze maatregel van Rijkswaterstaat lijkt vrij uitzonderlijk. We kennen allemaal het bord dat voertuigen van meer dan 3,5ton gewicht verbiedt door een bepaalde straat of over een brug te rijden. Doorgaans is dit op lokale wegen op smalle en oude bruggetjes zelden wordt dit gedaan op een brug die een cruciale verbinding is in het hoofdwegennet. Het is niet gek dat er een chaos ontstond net na het invoeren van het rijverbod voor zware voertuigen. Men heeft duidelijk te weinig voorbereidingstijd, materieel, planning en overhaast moeten handelen. Nadat de brug gesloten werd voor het zware verkeer ontstonden er lange files omdat ingehuurde verkeersregelaars van Rijkswaterstaat op de weg de auto’s in de juiste richting moesten delegeren.Beelden van hoe gevaarlijk dat was voor deze mensen zijn te vinden op de site van de VID.[2] Veel chauffeurs waren niet op de hoogte nog en een enkeling kwam op het bizarre idee om achteruit op de snelweg te rijden. Ook de bebording was niet op orde gelijk en daarnaast letten mensen minder op de bebording als je ergens vaak komt.  De situatie komt nu na een kleine week iets meer onder controle maar de file die blijft. Ook is de voorspelling dat deze situatie enkele maanden blijft bestaan. De brug zal op zijn vroegst begin 2017 weer opengesteld kunnen worden.  Tot die tijd zullen vrachtvervoerders om moeten rijden.

 

Economische Schade

De economische schade die dit meebrengt is lastig te meten en zal pas volgen als er een uitgebreid rapport komt. Het bedrag is zeker astronomisch als je alle vervolgschade meeneemt. Enkele te verwachten directe en indirecte vervolgschadeposten: Chauffeurs die langer moeten werken en meer overuren maken of transporteurs die extra personeel en materieel moeten inzetten.  En dit komt dan bovenop de problemen die er al zijn met chauffeurstekorten. Medewerkers op kantoren, fabrieken en winkels zullen te laat komen en langer onderweg zijn door de extra files die ontstaan bij de controles. De overheid heeft extra personeel ingezet. Ook kunnen er schadeclaims komen van ondernemers die schade ondervinden. Dat zijn in principe de transportbedrijven. Maar ook een wegrestaurant in de buurt van de brug, die veel minder klandizie verwacht nu[3]. Busbedrijven moeten ook extra materiaal en personeel inzetten omdat ze gaan rijden met kleinere voertuigen van onder de 3,5ton. Dit kan ook leiden tot extra overstappen in het OV, dus weer vertraging voor de gebruikers hiervan. De reparatie van het probleem aan de brug kost ook weer extra geld, want de 55 jaar oude brug staat op de lijst om in de komende 5 tot 10 jaar vervangen te worden.

 

Bottleneck a27 Merwedebrug

Het probleem met deze brug over de Merwede speelt eigenlijk al jaren. Er zijn al tijden problemen die van de brug een bottleneck maken. De brug is te smal voor de snelheden die tegenwoordig gebruikelijk zijn. Ook zijn de rijstroken te smal, Er is minder ruimte om een vrachtwagen in te halen dan net voor en over de brug. Per dag gaan er een kleine 100000 voertuigen over vier banen heen. Er zijn versmalde banen in noordelijke richting en ook 2 in zuidelijke. Om de doorstroming goed te maken ook in de spits, zal het breder moeten en ook mogelijk 6 rijbanen (3 in elke rijrichting).  Bij dit punt staat een dagelijkse spitsfile die vaak al op begint bij de aansluiting op de a15 bij Gorinchem en in de andere richting is de file ook erg lang. Eigenlijk is het aanleggen van een nieuwe brug een project dat de bereikbaarheid zou moeten verbeteren. De brug is onderdeel van een grootschalig project dat de A27 verbeteren moet en dat start in 2019[4]. Helaas komt dat nu te laat door de uitgebreide besluitvormingsperiode die is genomen. Het is een groot project waarbij alle belanghebbende overheden en omwonenden lange tijd voor nodig hebben gehad om tot een betaalbaar en haalbaar compromis uit te komen.  Het is niet duidelijk hoe lang het dan nog duurt voordat er een nieuwe brug ligt maar de schatting is 2025. De planning had dus jaren eerder moeten beginnen om de economische schade die er nu is door de scheurtjes en het daaropvolgende verbod te voorkomen.  Met dit voorbeeld wordt maar eens bewezen hoe belangrijk het voor de Nederlandse economie is dat het wegennet uitstekend onderhouden is en blijft. Zonder het dagelijks gebruik van deze brug wordt de bereikbaarheid en daarmee de bevoorradingsmogelijkheden van de bevolking weer een stukje minder.

Bij IVLpersoneel hopen we dat de a27 Merwedebrug snel open kan na reparatie. Natuurlijk helpen we bedrijven snel aan extra personeel als ze daar door deze situatie behoefte aan hebben.

 

[1]https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegenoverzicht/A27/merwedebrug.aspx

[2] http://www.vid.nl/Nieuws/article/VID.2016.287.11

[3] http://www.bndestem.nl/regio/oosterhout/hank/wegrestaurant-napoleon-langs-a27-bij-hank-we-gaan-veel-klanten-missen-1.6520762

[4] http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a27-verbreding-traject-houten-hooipolder/index.aspx