Blog: Calais transportknooppunt onder vuur!

De laatste weken is de situatie bij Calais weer veelvuldig de media geweest. Bij Calais is een gigantisch illegaal kamp ontstaan van even illegale migranten die hun geluk in het Verenigd Koninkrijk willen beproeven. Voor de vervoersector en met name de transporten richting het VK  is dit een groot probleem.  Het is een menselijk drama, schadelijk voor de transporteurs en onze hele economie. Het wordt steeds duidelijker dat de Europese en landelijke politiek zwaar tekort schiet zolang het kamp er nog is en chauffeurs gehinderd worden. Calais is van nature al een cruciaal punt in de aanvoerroutes van en naar het VK. Het is een grote tactische fout om dit punt ten prooi te laten vallen door een externe factor.

 

Illegale Migranten

Op dit moment is het zo dat er enkele duizenden illegale migranten wachten op een mogelijk om als verstekeling in een vrachtwagen richting het VK te worden getransporteerd. Deze migranten zijn voornamelijk mannen afkomstig uit Afrika en Zuidwest Azië. Volgens de huidige wet- en regelgeving komen de meesten van deze mensen niet in aanmerking om als legale migrant dan wel vluchteling een leven in de EU of het VK op te kunnen bouwen. De migranten willen zich om deze reden niet laten registreren. Daarnaast is er een wetgeving in Europa die ervoor dient dat een geregistreerde asielaanvraag enkel behandeld wordt in het land van aanvraag. Het is niet mogelijk om naar een ander land te gaan na registratie, de procedure moet in het registratieland afgewacht worden. De illegale migranten willen allemaal naar Engeland omdat zij dit zien als het land waar hun mogelijkheden liggen voor de beste toekomst. Zij zien ook dat de maatregelen die genomen worden door Frankrijk en de individuele transporteurs het ze heel moeilijk maken. Deze mensen gaan daarom steeds agressievere methodes gebruiken om toch als verstekeling te kunnen meeliften door de Kanaaltunnel. De zone rondom de tunnel is zwaar beveiligd, de trucks worden zeer scherp gecontroleerd zowel in Frankrijk en daarna ook in Dover.  Dit heeft als gevolg dat de problemen zich wat verder van de tunnel hebben verspreid. Tijdens het wachten op de mogelijkheid om middels een vrachtwagen toegang tot de tunnel en daarmee het VK te verkrijgen leven deze mensen onder omstandigheden die bij mij nog het best te beschrijven zijn als het Wilde Westen.

 

Wildwest

De situatie is serieus te vergelijken met het Wilde Westen of althans de geromantiseerde variant ervan zoals we die kennen uit Wild West films of van de verhalen van stripfiguur “Lucky Luck”. Het kamp, de jungle gedoopt kent dezelfde povere voorzieningen als waarvan de kolonisten zich in het Wilde Westen moesten behelpen. Het kamp is illegaal en heeft daarom geen riool. De sanitaire voorzieningen zijn of een open greppel of mobiele toilethuisjes van plastic. Er is geen afval ophaal dienst. De mensen slapen in tentjes (achter gelaten door eerdere lichtingen) of onder stukken plastic. Verder zijn er (lokale) organisaties die met het lot begaan zijn en die de migranten voorzien van adviezen omtrent wetgeving en mogelijkheden en basisbehoeften als voedsel en kleding. Veel beter zijn de omstandigheden niet. Het is wel mogelijk om in het kamp te betalen voor verdere behoeften als telefonische communicatie met het thuisfront en vermaak. Binnen het kamp is een ieder ook vogelvrij. Men is illegaal in het land en kan daarom geen aangifte doen van zaken als mishandeling, diefstal en verkrachting. Dat roept al snel het beeld op dat het recht van de sterkste zegeviert. Dit is ook een mooie vergelijking met het Wilde Westen waar ook dergelijke problemen waren totdat de overheid orde op zaken stelde. Een verdere vergelijking is die met de manier waarop de immigranten zich toegang tot een vrachtwagen denken te kunnen verschaffen. De immigranten leggen blokkades aan op de snelweg naar Calais en de tunnel toe. Deze blokkades bestaan uit stenen of takken of andere materialen die voor handen zijn. Een chauffeur moet afremmen en om geen schade te rijden zelfs helemaal stoppen. Vervolgens proberen enkele tientallen migranten te gelijk de vrachtwagen te bespringen en te enteren. Dit is levensgevaarlijk uiteraard. Het aanbrengen van een blokkade en de blokkade zelf kunnen aanrijdingen met personen veroorzaken. De chauffeur kan de macht over het stuur verliezen. Het bespringen van een vrachtwagen is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Dit heeft veel weg van hoe dieven in Lucky Luke de paden/ spoorweg blokkeren om een overval te plegen.

 

Bedrijfsschade

De chauffeurs kiezen vaak voor toch doorrijden want stoppen is nog gevaarlijker. De migranten zijn wellicht (zwaar)bewapend en in ieder geval zwaar in de meerderheid.  Daarom maken de migranten de blokkades op de weg ook steeds groter. Stoppen wordt dan zo echt wel afgedwongen. Als de auto eenmaal open is geweest en of er zitten migranten in kan de hele lading aan de andere kant van de tunnel worden afgekeurd door de Engelsen. De Engelse warenwet is duidelijk en streng, ze willen geen risico’s op besmetting. De hele lading mits het voedsel betreft is dan afgekeurd omdat er mensen bij zijn. Ook andere soorten lading kan worden afgekeurd als de zegels verbroken zijn geweest en verstekelingen zijn meegenomen.  Daarnaast krijgt de verlader ook een pittige boete als verstekelingen aangetroffen worden. Het staat daarbij buiten kijf of de chauffeur/verlader ervan afwist. De meeste chauffeurs zitten er niet op te wachten om wie dan ook in de laadruimte mee te nemen. De economische schade is gewoon te groot evenals het gevaar dat de migranten lopen. Want het achterin meeliften is zeer onveilig er is verstikkingsgevaar, gevaar verpletterd te worden door pallets, gevaar heen en weer geslingerd te worden tijdens het rijden enz. Aangezien we niet in het Wilde Westen wonen is een confrontatie met een blokkade van immigranten voor een chauffeur een traumatische ervaring. De een grijpt het net wat meer aan dan de ander, maar over de hele linie zal het chauffeurs zeker bijblijven. Ze zullen zichzelf gelukkig prijzen als ze met enkel materiële schade aan de auto zelf er mee wegkomen. Sommige chauffeurs weigeren nog op het VK te rijden via Calais en ontwikkelen zelfs psychische problemen. Sommige transporteurs rijden al helemaal niet meer via Calais. Ook dat is lastig want Calais is de belangrijkste toegangsport van het VK voor wegtransport vanuit het West-Europese vasteland.

 

Knooppunt

Calais is echter een zeer belangrijk vervoersknoppunt. De verbinding Calais-Dover laat zich goed beschrijven als een vervoerszandloper. Waarbij het middelpunt van de zandloper de tunnel of de overgang over het kanaal is. De vrachtwagens zijn de zandkorrels. Deze vrachtwagens komen uit het achterland van Calais wat dan de rechter driehoek van de zandloper vertegenwoordigd. Het omgekeerde effect zien we in Dover.

 

Het is een goede weergave van alle goederenstromen tussen de Britse eilanden en het Europese vasteland waarbij het transport het meest kostenefficiënt is via de Kanaaltunnel. Dit laatste is dan onder normale omstandigheden. Want met de huidige situatie kan het zijn dat andere opties goedkoper zijn. Enkele zaken die het transport via Calais duurder of onmogelijk maken zijn; lange wachttijden, beschadiging aan voertuigen en goederen, boetes en personeelsgebrek (wegens geen personeel beschikbaar dat wil rijden!). Deze zandloperfiguur laat zien dat de tunnel bij Calais de flessenhalslocatie op de route is. Je moet er langs om naar de eindbestemming te komen. Daarmee is Calais van groot strategisch belang. In Dover gelden de dezelfde omstandigheden, ook hier moeten alle vervoerders en goederen langs. Dit is ook de reden waarom de illegale migranten richting het VK zich melden bij de route in Calais. Ook zij moeten hier langs om in het VK te geraken.

 

Economische gevolgen

De aankomst van meer en meer migranten zorgt er steeds vaker voor dat er goederen later of zelfs niet op de bestemming aankomen. Dit heeft echt gevolgen voor een ieder die woont in West-Europa of op de Britse eilanden en weleens goederen van de andere kant van het kanaal nodig heeft. Deze goederen zullen wellicht in prijs stijgen (wegens alternatieve en duurdere routes), niet meer leverbaar zijn of voortaan elders geproduceerd worden. Het gebied wordt naarmate de problemen zich opstapelen volledig onbegaanbaar. Het gaat steeds meer en meer lijken op een enclave in Frankrijk waar geen wetten gelden. Geen wonder dat gewone burgers dit gebied willen mijden. De Franse regering en misschien wel de EU moeten echt gaan ingrijpen of de economie wordt heel erg beschadigd. Ook zijn er al mensenlevens verloren gegaan door deze situatie. Of dat nou een immigrant of West-Europeaanse chauffeur is dit is al onnodig en onacceptabel op zich. In de logistieke wetenschap zijn dergelijke situaties nog nooit vertoond sinds de 2e wereldoorlog binnen West-Europa. Voor externe factor bottlenecks om politieke redenen moeten we kijken naar conflictgebieden of binnengrenzen. Ook is het nog wel te vergelijken met gelijk welke blokkade Franse vakbondsleden opwerpen als ze gaan staken. Echter dit soort blokkades is altijd van tijdelijke aard en worden binnen afzienbare termijn opgebroken als de doelstelling behaald is. En deze blokkades richten zich zelden op een bottleneck punt als Calais is. Als er nog meer migranten bijkomen, zal de situatie volledig uit de hand lopen. Vallen er vele doden. De overtocht via Calais naar Dover valt volledig uit.

 

Symptoombestrijding

De Franse overheid heeft onlangs nog gepoogd enkele maatregelen te nemen. Dit zijn echter maatregelen die de symptomen bestrijden en niet de oorzaak weghalen. De Fransen willen een 4 meter hoge muur[1] bouwen rondom de tunnel in Calais. Feitelijk is er al een “muur” in de buurt van de tunnel al bestaat deze niet uit stenen. Het is een gigantisch hekwerk dat onbevoegden uit de buurt van de tunnel houdt. Dit hekwerk zorgt er ook voor dat de controlepost waar alle trucks gecontroleerd worden het enige toegangspunt is. Natuurlijk is het makkelijker een hekwerk over te komen dan een solide muur. De muur komt ook langs de weg te staan en staat daarmee verder weg van de daadwerkelijke tunnelovergang.  Persoonlijk denk ik toch dat een muur het symptoom alleen verder bestrijdt en niet de oorzaak. Migranten zullen een manier verzinnen om er over te komen, bijvoorbeeld met bergbeklimmersmateriaal. Ook heeft de Franse overheid een nieuw kamp gebouwd. Dit kamp is gebouwd van (oude) zeecontainers, het kan maximaal 1500 mensen huisvesten en heeft afdoende voorzieningen om de basisbehoeften van deze mensen te kunnen voorzien (bed, bad, brood). Toch staat dit kamp grotendeels leeg. Reden er geldt een registratieplicht en dat is nou net wat de illegalen niet willen. Ze willen zich pas in Engeland registreren of een heel bestaan opbouwen als ongeregistreerde.  Dat laatste klinkt wellicht ongelofelijk in onze westerse ogen, maar vergeet niet dat in het land van herkomst er geen uitgebreide controle of wetgeving is op illegale arbeid. Arbeid kan niet illegaal zijn. De immigrant maakt zich daar geen voorstelling bij. Het geheel nieuwe gebouwde kampement is daarmee een pleister op de wonde die veel groter is dan het werkelijke probleem. De illegalen willen zich niet laten registreren en verkiezen de povere omstandigheden buiten dit kamp met zeecontainers waar wel riolering is.  Met als gevolg dat de “Jungle” nog steeds bestaat.

 

Charitatieve initiatieven

De overheid treft echter niet elke blaam. Er zijn charitatieve organisaties betrokken bij de hulpverlening.  Enkele van deze organisaties hebben het proces om een deel van de Jungle te ontruimen door een rechtszaak tegen de ontruiming aan te spannen eerder in 2016. De rechtszaak werd verloren maar de poging tot ontruiming van 1000 migranten heeft zeker vertraging opgelopen.[2]  Daarnaast is deze poging tot ontruimen compleet onvoldoende gebleken waarbij de autoriteiten onvoldoende middelen hebben ingezet. De situatie die ontstond doet denken aan de ontruiming van gelijk welk kraakpand in Nederland maar dan wel met meer mensen die zich verzetten. De meegenomen bulldozers konden dan ook niets uitrichten.

 

Boetes

In het VK beboet men chauffeurs/transporteurs in wiens vrachtwagen migranten worden aangetroffen flink. Ook dit klopt niet want het leeuwendeel van deze transporteurs wil zeker geen verstekelingen meenemen. De Britse overheid keurt ook de lading af als er mensen bij gebivakkeerd hebben dus dat maakt de financiële strop compleet. Verladers nemen zelfs uitvoerige maatregelen om verstekelingen niet achterin de vrachtwagen te krijgen. Zij verzegelen de laadklep en eventuele andere toegangen tot de laadruimte, rijden niet in het donker en laten chauffeurs niet meer stoppen in een bepaalde straal rondom Calais (pas weer binnen de hekken op weg naar de trein/boot).  Inmiddels gaat de Franse premier wel zover om te zeggen dat het kamp nog in 2016 volledig opgeruimd gaat worden. Maar daarbij wijst hij ook met zijn vinger richting het VK·. Het is een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden.

 

Oplossing

De enige oplossing is een gestructureerde. Het kamp moet volledig ontbonden worden. Het is een flinke bedreiging van de economie om op zo’n strategische locatie een wetteloze bende te hebben.

Zoals de Franse premier aankondigde op 26 september zal het kamp nog dit jaar (2016) ontruimt worden. De regio rond Calais zal vervolgens wel permanent bewaakt moeten worden zodat het probleem niet opnieuw ontstaat. Ook hier ontbreekt het helaas niet aan ervaring. De wereld is in de afgelopen decennia regelmatig opgeschrikt met aanslagen op locaties waar veel publiek komt. Hierom zie je in Frankrijk bij grote stations en vele locaties in Parijs bewapende agenten of soldaten van het Franse leger in het straatbeeld. Dit moet dus ook voor Calais mogelijk zijn!

Het enige wat wij bij IVLpersoneel kunnen doen naast een mooie analyse van het probleem geven is dit:

Hebt u of uw bedrijf te maken met deze situatie en is er personeel bij betrokken dat ander werk nodig heeft? Bel IVLpersoneel voor een herplaatsing bij een andere werkgever die niet rijdt op het VK!  Tel:0627272593

 

[1] http://nos.nl/artikel/2130420-vier-meter-hoge-muur-tegen-vluchtelingen-calais.html

[2] http://www.france24.com/en/20160229-france-calais-clashes-riot-police-migrants-authorities-dismantle-part-jungle-migrant-camp