Blog:Ketenaansprakelijkheid vervoerssector.

Per 1 januari aanstaande gaat de wet over de ketenaansprakelijkheid vervoerssector in.  Voor werkgevers in het wegtransport heeft dit ook gevolgen als er gewerkt word met constructies waarbij opdrachten weer worden onderaanbesteed.  De wet geldt al wat langer in andere sectoren  zoals de bouw. Voor de transportsector is er gekozen om dit later in te voeren. Dit is een blog over deze wetgeving, waar wij bij IVLpersoneel verder niks mee doen maar het is wel interessant voor onze opdrachtgevers en kandidaten.

 

Ketenaansprakelijkheid vervoerssector?

De ketenaansprakelijkheid vervoerssector zorgt ervoor dat misbruik bij aanbestedingen niet kan betreffende loonheffingen. Hierdoor kan het voorkomen dat de afdracht van loonbelasting aan de fiscus niet plaatsvindt. Waardoor elke partij in de keten in de problemen kan komen. Dat geldt zowel voor de medewerker, de belastingdienst, de opdrachtgever (inlener) als de uitlener van personeel. Door een constructie op te zetten met inleners, uitleners en subcontracten is het belastingtechnisch soms lastig. Wie werkt er nou voor wie? De wetgever gaat dit nu stoppen. Als de ketenaansprakelijkheid gaat gelden voor de vervoersector is de eindopdrachtgever verantwoordelijk. De ketenaansprakelijkheid geldt voor projecten die opgesplitst zijn en uitbesteedt worden aan andere bedrijven. Het is daarmee mogelijk dat het daadwerkelijke werk gedaan wordt door een bedrijf dat heel veel stappen verwijdert is van de hoofduitvoerder. Meer informatie is te vinden op de site voor ondernemers van de overheid:  ketenaansprakelijkheid

Werknemers.

Als het ergens misgaat in de keten van hoofd en onderopdrachtaannemers kan het gebeuren dat een werknemer ook in de problemen komt. Het loon wordt niet betaald. Het kan ook voorkomen dat de lonen wel betaald worden maar ergens in de keten de sociale premies niet betaald zijn. De belastingdienst kan dan alsnog bij de werknemer komen om dit te proberen. Door de ketenaansprakelijkheid goed te regelen zou het makkelijker worden om achterstallig loon te vorderen van de uiteindelijke hoofdopdrachtgever.

 

Wat te doen?

Voor projecten en bedrijven die werken in een keten van aanbestedingen bieden banken een geblokkeerde rekening optie aan dit is de zogenaamde “G-Rekening”. Dit is handig om te doen als de keten onoverzichtelijk is of als niet alle partijen die betrokken zijn in een goede financiële positie zitten. Met deze rekening worden in ieder geval de lonen goed geregeld. Dit is al een flinke kostenpost voor bedrijven. Daarnaast biedt het ook de oplossing om problemen met lonen aan de werknemers te geven.

 

Niet te verwarren

Deze vorm van ketenaansprakelijkheid is gemakkelijk te verwarren met de keten van arbeidscontracten. Deze ging al eerder in, op 1 juli 2015. Hierbij geldt dat de het werken bij een zelfde bedrijf als bijvoorbeeld een uitzendkracht ook telt in de keten van contracten die een medewerker maximaal mag krijgen voordat hij of zij in vaste dienst treedt. Een uitzendkracht die werkt bij een bedrijf heeft daarbij al een “eerste” contract en kan er nog maximaal 2 krijgen in direct dienstverband tenzij de maximale termijn van 24 maanden dienstverband al is behaald, dan komt de medewerker in vaste dienst.  Bij de nieuwe wet Ketenaansprakelijkheid is er ook wel sprake van een dienstverband bij een werkgever maar het is mogelijk voor de werknemer bij niet betaald loon bij de een opdrachtgever van de eigen werkgever te gaan zoeken naar loonbetaling als er problemen mee zijn. De werkgever kan in een keten van opdrachtgevers een deelproject aannemen en zo in de problemen komen als er ergens in die keten of bij de werkgever een betalingsprobleem/fraude ontstaat. De werknemer kan het loon vorderen of de belastingafdracht. Het dienstverband blijft echter staan op de initiële werkgever.

Bij IVLpersoneel hopen we dat de wetgeving beter is dan deze was voor goedwillende werkgevers en werknemers.  We blijven de ontwikkelingen ook volgen want het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat bij een faillissement in de keten de arbeidscontracten net als het loon ook overgenomen kunnen worden in de toekomst.

 

ketenaansprakelijkheid vervoerssector