Blog: Recruitment uitbesteden

Recruitment uitbesteden.

In Nederland is er inmiddels weer economische groei na een diepe crisis. De groei is al in vele sectoren merkbaar. In de macrocijfers van de arbeidsmarkt wordt het ook duidelijk dat er door de toenemende vraag naar producten ook krapte ontstaat in sommige bedrijfstakken en beroepsgroepen. Voor bedrijven met ongeveer tot 40 medewerkers is het niet gebruikelijk dat er een functionaris is die specifiek belast is met het aantrekken van personeel. Bij deze organisaties zou het zinvol kunnen zijn om de specifieke taken die horen bij een recruiter uit te besteden naar een gespecialiseerd bedrijf. Bedrijven zijn al gewend om bepaalde zaken die niet horen tot hun dagelijkse gang van zaken uit te besteden. Zoals bijvoorbeeld de administratie, schoonmaak of transport. Hiervoor wordt dan een gespecialiseerd bedrijf voor ingehuurd.

Bij recruitment zien we dit eigenlijk nog nauwelijks. Er zijn wel opties om hulp van buitenaf in te roepen. De traditionele manier is om een vacature uit te zetten bij een uitzendbureau uit te zetten of bij een werving en selectiebureau. Bij IVLpersoneel is het mogelijk om een externe recruiter in te huren.  Het specialisme is Transport/logistiek en in de nabije toekomst ook techniek voor functies t/m MBO niveau.

 

Wanneer is uitbesteden van recruitment nou precies handig?

Uitbesteden van recruitment kan een goedkopere oplossing zijn boven eigen werving. Het  is altijd goedkoper dan Werving en Selectie en het inlenen via een uitzendbureau. Er zijn wel een aantal randvoorwaarden waarvoor dit geldt. In de volgende situaties is het  goedkoper om met een externe recruiter te werken.

-De vacature moet niet eenvoudig binnen het eigen bedrijfsnetwerk in te vullen zijn, er moet echt van buiten het netwerk geworven worden. Er moet een sprake zijn van een noodzakelijke wervingscampagne. Hier gaat veel tijd zitten die elders niet meer gebruikt kan worden.

– De leidinggevende of de directie is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de vacature, het bedrijf heeft geen personeelsfunctionaris of recruiter die regelmatig of continue op zoek is naar nieuw talent. De taak van het vinden van een nieuw personeelslid legt dan een extra belasting op het takenpakket van de desbetreffende leidinggevende/directie. Deze is er ook niet op toegespits en weet niet hoe en waar de juiste persoon te vinden. In dit geval is het beter een expert in te schakelen in de vorm van een externe recruiter. Dit is dan ook goedkoper dan zelf een functionaris in dienst nemen.

-De vacature is voor werkzaamheden die langer dan 6 maanden gaan duren; er is structureel iemand nodig, niet tijdelijk. Al zijn er hiervoor uitzonderingen te bedenken. De hulp van een externe recruiter is wel handig als het gaat om meerdere functies waarbij bv. een contract van 3 maanden geboden wordt om een piek op te vangen.

-De interne personeelsfunctionaris/recruiter kan het werk wegens een piek niet aan. Of deze moet vervangen worden wegens een (zwangerschaps)verlof. In deze situaties is het dan tijdelijk recruitment uitbesteden. Het hoeft dus niet permanent uitbesteedt te worden!

 

 

Wat kan je verwachten bij recruitment uitbesteden?

Eigenlijk hoeft het bedrijf dat de externe recruiter inhuurt maar bij enkele stappen betrokken te zijn in het wervingsproces. Dat is de opdracht tot uitbesteden, waar ook een bespreking bij hoort over wie er gezocht wordt en wat deze moet kunnen en hoe het bedrijf in elkaar zit. De recruiter gaat daarna aan de slag. Vervolgens is er een voortgangsrapportage met het aantal beschikbare kandidaten en mogelijkheden. Bij het bedrijf komen uiteindelijk enkel de kandidaten met de juiste instelling en vaardigheden. Er moet wel een klik zijn met de werkgever/collega’s vandaar dat de eindgesprekken wel door het bedrijf zelf gedaan moeten worden. De externe recruiter doet het volgende:

-profiel opstellen

-wervingscampagne in de diverse media

-benaderen van kandidaten die in het profiel passen

-selectie uit sollicitatiebrieven

-selectiegesprekken

-afwijzen van kandidaten n.a.v. sollicitatiebrief of gesprek.

-kandidaten voorstellen voor het eindgesprek

-adviseren over arbeidscontracten (indien nodig)

 

De trend is dat er een stijgende lijn zit in het recruitment uitbesteden. De komende jaren zal dit steeds groter worden omdat de economie flinkt aantrekt. Dat betekent dat het lastiger wordt om vacatures op te vullen. Ook zal het leidinggevende personeel of de directie het zelf te druk hebben om als amateur-recruiter veel uren te stoppen in het aantrekken van nieuw personeel. Het is echt een goedkopere optie om het  recruitment uit te besteden en een recruiter in te huren. Bij IVLpersoneel hebben we een succesratio van 80% van de vacatures binnen 5 weken  in te vullen.  Voor de overige 20% geldt dat het langer duurt vanwege de schaarste op de markt. Wel krijgen wij op 100% van de vacatures die wij hebben bruikbare reacties. Waarvan de kandidaten  ook voorgesteld kunnen worden voor een 2e gesprek bij de opdrachtgever.

 

recruitment uitbesteden