Transportblog IVLpersoneel

Over ons Transportblog:

Regelmatig bloggen wij over interessante ontwerpen aangaande transport en logistiek. De onderwerpen zijn divers en hebben te maken met een combinatie Recruitment, HR, vervoerseconomie, logistiek en het speelveld waar dit zich afspeelt. De blogs zijn gratis te lezen. Suggesties voor onderwerpen zijn ook altijd welkom. Hieronder vindt u een overzicht van al onze blogs. Veel plezier met het lezen van het IVLpersoneel transportblog!

Cabotagevervoer tegen minimumloon

(gepubliceerd juli 2017)

In de Tweede Kamer is er in de laatste week van juni gesproken over nieuwe Europese regelgeving voor de beloning van internationale chauffeurs bij cabotagevervoer. Deze vrachtwagenchauffeurs werken in meerdere landen en krijgen veelal de beloning die geldt in het land waar de werkgever gevestigd is.  Met dit voorstel gaat dat veranderen in werken volgens tenminste het minimumloon in het land waarin ze rijden/werken na 3 dagen gewerkt te hebben. Voor de eerste drie dagen geldt het (lagere) thuislandloon….Lees verder!

 

Recruitment strategie de juiste balans

(gepubliceerd april 2017)

Zoals wij al eerder blogden in ons transportblog is er voor de komende jaren een toenemend tekort op de arbeidsmarkt aan gekwalificeerde krachten in transport en logistiek.  De volgende factoren dragen bij aan het nijpende personeelstekort: groei van de gehele economie, groei van transport en logistiek als bedrijfstak door toenemende vraag, vergrijzing van het personeelsbestand, veranderende wetgeving waardoor individuen minder uren mogen maken en overige veranderingen in de wetgeving… Lees verder!

Uitbesteden recruitment

(gepubliceerd februari 2017)

In Nederland is er inmiddels weer economische groei na een diepe crisis. De groei is al in vele sectoren merkbaar. In de macrocijfers van de arbeidsmarkt wordt het ook duidelijk dat er door de toenemende vraag naar producten ook krapte ontstaat in sommige bedrijfstakken en beroepsgroepen. Voor bedrijven met ongeveer tot 40 medewerkers is het niet gebruikelijk dat er een functionaris is die specifiek belast is met het aantrekken van personeel. Bij deze organisaties zou het zinvol kunnen zijn om de specifieke taken die horen bij een recruiter uit te besteden naar een gespecialiseerd bedrijf. Bedrijven zijn al gewend om bepaalde zaken die niet horen tot hun dagelijkse gang van zaken uit te besteden. Zoals bijvoorbeeld de administratie, schoonmaak of transport. Hiervoor wordt dan een gespecialiseerd bedrijf voor ingehuurd…. Lees verder!

Omscholen tot vrachtwagenchauffeur

(gepubliceerd januari 2017)

In 2017 en de jaren erna zijn er veel nieuwe vrachtwagenchauffeurs nodig in Nederland. Er is een doelstelling van de Nederlandse transportbranche om er enkele duizenden op te leiden. Deze mensen kunnen direct aan het werk bij transportbedrijven. Deels zijn dit jongeren die een beroep kiezen en deels zijn dit zij-instromers die zich omscholen tot vrachtwagenchauffeur. IVLpersoneel bemiddelt alle gediplomeerde vrachtwagenchauffeurs. .. Lees verder!

Ketenaansprakelijkheid ook in de vervoerssector

(gepubliceerd november 2016)

Per 1 januari aanstaande gaat de wet over de ketenaansprakelijkheid voor werkgevers in de transportsector waarschijnlijk in. Deze wet geldt al wat langer in andere sectoren. Voor de transportsector is er gekozen om dit later in te voeren. Dit is een blog over deze wetgeving, waar wij bij IVLpersoneel verder niks mee doen maar het is wel interessant voor onze opdrachtgevers en kandidaten..Lees verder!

 

Wij zoeken een vrachtwagenchauffeur!

(gepubliceerd november 2016)

Eind oktober 2016 publiceerde de Rabobank een samenvatting van hun kwartaalrapport “cijfers en trends” voor ook de logistiek en transportsector Dit rapport noemt het niet of nauwelijks beschikbaar zijn van vrachtwagenchauffeurs als problematisch: “De grootste Uitdaging voor het wegtransport is het toenemende tekort aan ervaren chauffeurs, wat grenzen stelt aan de groei”.Bij IVLpersoneel weten we natuurlijk al een tijdje dat er een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs. Het is een bekend fenomeen zowel in de branche als ook bij de overheid. De overheid heeft middels de uitvoerde dienst UWV het beroep vrachtwagenchauffeur in alle mogelijke specialisaties aangemerkt als kansenberoep…Lees verder!

 

20161012_112402

A27 Merwedebrug lamgelegde vervoersader.

(Gepubliceerd oktober 2016)

Op 11 oktober werd door Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de brug over de Merwede bij Gorinchem niet langer gebruikt mag worden door alle voertuigen die meer dan 3,5 ton wegen. Deze brug is onderdeel van de Noord-Zuid verbinding A27. Dit is één van de vier belangrijkste verbindingen om het rivierengebied te doorkruisen. Voor vrachtvervoerders betekent dit dat ze een alternatieve route via de A16 (Moerdijkbruggen) of de A2 (Martinus Nijhoffbrug) moeten volgen. Dit is een omleiding van maximaal 40km. Deze afstand is maximaal voor het lokale vervoer tussen Gorinchem en bestemmingen net ten zuiden van de brug en vice versa. Voor routes die langer zijn is de omleidingsimpact minder…Lees verder!

 

Calais transportknooppunt onder  vuur!

(Gepubliceerd  september 2016)

De laatste weken is de situatie bij Calais weer veelvuldig de media geweest. Bij Calais is een gigantisch illegaal kamp ontstaan van even illegale migranten die hun geluk in het Verenigd Koninkrijk willen beproeven. Voor de vervoersector en met name de transporten richting het VK  is dit een groot probleem.  Het is een menselijk drama, schadelijk voor de transporteurs en onze hele economie. Het wordt steeds duidelijker dat de Europese en landelijke politiek zwaar tekort schiet zolang het kamp er nog is en chauffeurs gehinderd worden. Calais is van nature al een cruciaal p

unt in de aanvoerroutes van en naar het VK. Het is een grote tactische fout om dit punt ten prooi te laten vallen door een externe factor….Lees verder!

 

Dit is alweer het einde van het overzicht van het IVLpersoneel transportblog. Mist u iets of heeft u een onderwerp waar u graag eens ziet dat wij over schrijven tip ons dan op info@ivlpersoneel.nl